(543) 337-8200
Korkutreis Mah. Çankaya/Ankara
info@atlantikakademi.com

Blog Details

Emdr Terapisi Nasıl Uygulanır?

EMDR’ye (Adaptif Bilgi İşleme Modeline) göre beyin, fizyolojik temelli bir sistemle, her yeni deneyim aracılığı ile kendisine ulaşan bilgiyi işler ve işlevsel hale getirir. Duygu, düşünce, duyum, imge, ses, koku gibi bilgilerin işlenip ilişkili anı ağlarına bağlanarak bütünleşir. Böylece yaşanılan deneyimle ilgili öğrenme gerçekleşir. Edindiğimiz bilgiler gelecekte tepkilerimizi uygun bir şekilde yönlendirmek üzere depolanmış olur.

Bu sistem normal çalıştığında ruh sağlığını ve insan gelişimini öğrenme yoluyla desteklediği için adaptif, uyumlu bir mekanizma olarak kabul edilir.

İnsan hayatında yaşadığı doğal afetler, kazalar, kayıplar, savaş, taciz, tecavüz gibi önemli travmaların yanı sıra, başta çocukluk çağı olmak üzere her yaşta yaşanan ve etkisi travmatik olan her tür yaşantı; günlük hayatta yaşanan olumsuz olaylar, şiddete maruz kalmada uygulanabilir.

Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme terapisi hastalara yeni bakış açısının kazandırdığı pozitif inançlar ve olumlu duygular ile kişinin kendisine, ilişkilerine, dünyaya bakışını da olumlu yönde geliştirip kişisel gelişim sağlar.

Yorum Yap